Your professional voice

EN DIGITAL KURS FÖR RÖSTUTVECKLING

Hur många veckor vill du jobba med din röst?
2800kr
7 veckor 2800 kr
9 veckor 3500 kr
11 veckor 4300 kr
Läs mer om röstutveckling för arbetsplatsen här