I dag exploderar forskning om hur musik och sång påverkar våra hjärnor och vår hälsa. När man musicerar aktiveras nästintill alla delar i hjärnan. Ingen annan studerad aktivitet kommer ens i närheten.

Ett litet axplock av dokumenterade effekter av musicerande är att förmågan att lösa problem snabbt och effektivt förbättras, minnet förbättras och om man börjar spela instrument tidigt i livet har man lättare att lära sig matematik och språk.

Det finns även studier gjorda på körsång. När vi sjunger tillsammans med andra ökar oxytocinet och dopaminet i kroppen och vi upplever känslor av lugn, lycka och glädje. Körsång stärker även immunförsvaret. Testosteronhalten ökar när vi sjunger i kör vilket bland annat kan påverka cellernas återuppbyggnad och skelettet positivt. Fibrinogenhalten i blodet, som gör att blodet levrar sig, minskar och leder bland annat till minskad risk för blodpropp.

Studier har även visat att musicerande och sång är starkt jämförbart med många andra mindfulness-metoder. När man ger sig hän till musiken kan man inte fokusera på något annat och dörren till jobbiga upplevelser, smärta, ångest osv stängs. Därför är sång och musicerande effektivt vid smärtlindring, ångestdämpning osv.

Ett forskarlag på Chalmers har upptäckt att när vi sjunger en sång i ett lägre tempo i en kör och andas på samma ställe kommer våra hjärtpulser att synkroniseras och pulsen kommer att bli lugnare.

De olika ljuden som vi alstrar när vi sjunger kräver sitt kroppsliga engagemang. Vissa tekniker kräver att vissa funktioner är mer aktiva än andra medan andra tekniker kräver det omvända förhållandet. I viss sångteknik och styrka jobbar vi naturligt med en djupare andning och ett större andningsflöde.

Att lära sig djupandning har visat sig ge många positiva hälsoeffekter bland annat vid stresshantering. Djupandning används även inom andra områden såsom yoga, qi gong och meditation. Den ytliga andningstekniken användes ursprungligen vid fara. Om ytlig andning används alltför frekvent kan det i förlängningen resultera i dåligt blodflöde till hjärnan med symptom som glömska, trötthet, ångest och migrän. Forskning har visat att god andning ger positiva effekter hos exempelvis infarkt-, migrän-, panikångest-, depressions- och astmapatienter.

Vill du fortsätta att läsa om sången och andningens hälsofördelar kan du klicka på länkarna nedan.

Artikel om körsång som rehabilitering av långtidssjukskrivna i Finland

Artikel om synkroniserade hjärtpulser

Film om synkroniserade hjärtpulser

“Sjung på recept” artikel

Sammanställning av aktuell forskning

“Malou efter tio” med Johanna Eriksson och Gunnar Bjursell om sångens smärtlindrande egenskaper.

Artikel i Cmuse