Sångfokus har verksamhet i Alingsås och Göteborg.

Vi ger också sånglektioner via Skype och i Sångfokus Bootcamp som är tillgängligt via webben i hela Sverige.

Sång i alla de former

Sångfokus Bootcamp, sånglektioner, sångterapi, röstyoga, Singing Escape eller Singing Bonanza? Oavsett vilken aktivitet du föredrar erbjuder Sångfokus en sångverksamhet där alla är välkomna. Ålder, genre eller tidigare erfarenhet spelar ingen roll. Målet är att utveckla din röst maximalt utifrån dina mål och förutsättningar. Det är viktigt att du får en kvalitativ sångupplevelse där glädje och lust står i fokus!

För företaget

Sångfokus har flera tjänster som passar för företaget eller jobbet. Företagskör och företagsevent är populära och beprövade aktiviteter. Om du känner dig begränsad i din talröst eller blir sliten när du pratar länge är röstutveckling däremot ett hett tips. Sångterapi är en härlig må-bra aktivitet som är särskilt lämplig om man är stressad.

För skolan

Workshopen “Barn sånglust och höga lägen” är en praktisk föreläsning som hjälper pedagoger att utveckla sin egen röst och samtidigt få kunskaper om barnrösten på ett väldigt roligt och inspirerande sätt.  Sången skapar möjligheter för ett livslångt musicerande för barn, oavsett social eller ekonomisk bakgrund. Därför är det så viktigt att sjunga med barn utifrån barnens förutsättningar i skolan.

För kören

Songfulness är workshopen som inspirerar och utvecklar körklang och sångtekniken hos körsångarna. Kören jobbar med sång utifrån tre olika aspekter: Sångteknik, Sångterapi och Röstyoga. De tre delarna samspelar i workshopen för både avspändhet och mer effektiv sångteknik. Sångterapin ger exempelvis påtagliga och snabba effekter av en gemensam körklang. Upplägget är flexibelt anpassas efter era behov.