Språket, barnsång och höga lägen

Språket, barnsång och höga lägen!

Hur kan vi använda oss av något som är så roligt som sång för att inspirera och främja barns språkutveckling inom förskolan? Är vi vuxna rustade röstmässigt för att möta barnens röstförutsättningar?

Att använda sig av sång som ett kommunikativt och gemenskapsbyggande verktyg i en barngrupp skapar inte enbart glädje, endorfiner och en känsla av samhörighet. Det främjar även språkutvecklingen på olika sätt. 

Barnen leker med olika ljud och hittar röstteknik och språkljud som liknar vuxen röstträning på många sätt. Att hitta stunder i verksamheten där pedagogen får möjlighet att träna sin röst, för att kunna använda den i sången med barnen, samtidigt som barnen utvecklar sina röster och språkljud är roligt och win-win för alla.

Det här projektet finns tillgängligt som kurs för enskilda pedagoger såväl som kompetensutveckling för hela arbetslaget. Det går att genomföra det fysiskt på plats i er verksamhet, delvis på distans och helt på distans beroende på hur långt ifrån Alingsås ni är.

Om projektet

Det här projektet ger dig/er en rivstart i att återupptäcka, fördjupa och hitta tillit till sin röst och visa hur vi sjunger tillsammans med barnen, utifrån barnens förutsättningar. Samtidigt som vi sätter fokus på hur sången kan vara en tillgång i arbetet med språkutveckling.

Barnen är vår största inspirationskälla. Deras glädje och energi när de använder sig av sina röster och sjunger, utan krav på prestation, borde vara varje verksamhets läromästare. 

“Språket, barnsång och höga lägen” är ett inspirationsarbete med syfte att främja pedagogens lust och tillit till sin röst och sång, så att de vågar använda den som ett pedagogiskt och stimulerande redskap för språkutveckling i verksamheten med barnen. 

På ett informativt och lekfullt sätt vågar vi utmana våra röstliga gränser samtidigt som vi påbörjar skapandet av en trygg röstutvecklingsmiljö för både vuxna och barn.

Olika studier och undersökningar har visat positiv effekt av att använda sång och musik i samband med språkutveckling. 

Barn lär sig nya ord och melodier genom olika sångtexter. Rytm, takt och puls är grunden till språket och för små barn är det svårt att skilja mellan samtal och ramsor. Sång är därför mycket användbart i barns språkutveckling menar Ann Granberg (Småbarnsrytmik lek och rörelse till musik, 1994).

Det har också gjorts flera undersökningar på förskolor som visat att det finns en koppling mellan språkutveckling och musik. Genom att ha en fonologisk medvetenhet, kommer barnen själva få syn på språkljuden i början och i slutet på ord. Tack vare rytm, ramsor och sång får barnen intryck av språkljud och hur de låter och används i en mening enligt Ulf Jederlund (Musik och språk: ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande, 2012).

Aktuella utmaningar

Lärarutbildningar har dessvärre rustat ned kurser i röstkunskap av olika slag. Många pedagoger känner sig därför osäkra i att sjunga och har kanske inte heller kunskaper om hur barnens förutsättningar ser ut när vi sjunger tillsammans. 

Många vuxna har fått höra nedvärderande kommentarer om sin sång som barn, vilket gjort att de tystnat mitt i sin spirande utveckling. Det finns sångutvecklingskurvor (precis som språkutvecklingskurvor) med ett antal olika faser – där text, tonhöjd och tajming är olika viktigt vid olika skeden. Tystnar vi kommer vi inte vidare. Fortsätter vi så utvecklas vi.

Pris för enskilda pedagoger
875 kr / zoom-lektion
En lektion är 45 min och du har fri tillgång till sångfokus online-material mellan första och sista lektionen. Priserna är exkl moms och gäller endast individuell kompetensutveckling.
3 lektioner (paketpris) - 2520 kr
5 lektioner (paketpris) - 4075 kr
10 lektioner (paketpris) - 7850 kr

Lyssna på podcasten Förskolefundrors avsnitt om sång i förskolan, där Helene Ek Bane var en av deltagarna. 

Läs mer om barnrösten och sång här.

Intresseanmälan:

  Namn och efternamn*

  Mobilnummer*

  Fullständig adress*


  E-post*

  Anmälan / beställning privatperson:  Anmälan företag/skola/kör:  Meddelande

  Är du under 18år behövs målsmans underskrift, klicka så kommer en pdf på mail.

  Jag önskar att INTE få löpande information om kurser och event, som skulle vara intressant för mig: