Språket, barnsång och höga lägen

Språket, barnsång och höga lägen!

Hur kan vi använda oss av något som är så roligt som sång för att inspirera och främja barns språkutveckling inom förskola och skola? Är vi vuxna rustade röstmässigt för att möta barnens röstförutsättningar?

Att använda sig av sång som ett kommunikativt och gemenskapsbyggande verktyg i en barngrupp skapar inte enbart glädje, endorfiner och en känsla av samhörighet. Det främjar även språkutvecklingen på olika sätt. Olika studier och undersökningar har visat positiv effekt av att använda sång och musik i samband med språkutveckling. 

Barn lär sig nya ord och melodier genom olika sångtexter. Rytm, takt och puls är grunden till språket och för små barn är det svårt att skilja mellan samtal och ramsor. Sång är därför mycket användbart i barns språkutveckling menar Ann Granberg i Småbarnsrytmik lek och rörelse till musik, 1994.

Det har också gjorts flera undersökningar på förskolor som visat att det finns en koppling mellan språkutveckling och musik. Genom att ha en fonologisk medvetenhet, kommer barnen själva få syn på språkljuden i början och i slutet på ord. Tack vare rytm, ramsor och sång får barnen intryck av språkljud och hur de låter och används i en mening enligt Ulf Jederlund i Musik och språk: ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande, 2012.

Aktuella utmaningar

Lärarutbildningar har dessvärre rustat ned kurser i röstkunskap av olika slag. Många pedagoger känner sig därför osäkra i att sjunga och har kanske inte heller kunskaper om hur barnens förutsättningar ser ut när vi sjunger tillsammans. 

Många vuxna har fått höra nedvärderande kommentarer om sin sång som barn, vilket gjort att de tystnat mitt i sin spirande utveckling. Det finns sångutvecklingskurvor (precis som språkutvecklingskurvor) med ett antal olika faser – där text, tonhöjd och tajming är olika viktigt vid olika skeden. Tystnar vi kommer vi inte vidare. Fortsätter vi så utvecklas vi.

Om workshopen

Den här workshopen är en rivstart i att återupptäcka, fördjupa och hitta tillit till sin röst och visar hur vi sjunger tillsammans med barnen, utifrån barnens förutsättningar. 

Barnen är vår största inspirationskälla. Deras glädje och energi när de använder sig av sina röster och sjunger, utan krav på prestation, borde vara varje verksamhets läromästare. På många sätt. 

Hur skapar vi en trygg miljö för röstutveckling hos de vuxna – för att de ska våga använda sig av sång och musik, som det fantastiska verktyg det är för kommunikation, gemenskap och språkutveckling i barngruppen? 

“Språket, barnsång och höga lägen” är en workshop med syfte att främja pedagogens lust och tillit till sin röst och sång, så att de vågar använda den som ett pedagogiskt och stimulerande redskap för språkutveckling i verksamheten med barnen. 

På ett informativt och lekfullt sätt vågar vi utmana våra röstliga gränser samtidigt som vi påbörjar skapandet av en trygg röstutvecklingsmiljö för både vuxna och barn.

Respons från tidigare deltagare:

Jätteroligt och lärande!” ”Bra att få mer kunskaper om barnröster och sånglägen.” ”Nu är det dags att börja träna det ljusa registret =)” ”Rekommenderas varmt till andra lärare.

Funderar du på hur workshopen kan genomföras praktiskt i covid-19 tider på er enhet? Kontakta mig gärna så tittar vi på era specifika behov utifrån era förutsättningar. Lösningarna är betydligt fler än eventuella hinder. 

Lyssna på podcasten Förskolefundrors avsnitt om sång i förskolan, där Helene Ek Bane var en av deltagarna. 

Boka workshopen till din skola/förskola här.

Läs mer om barnrösten och sång här.