Vad är Sångfokus Sångterapi?

Många kan känna igen sig i att stress, vardag och livets olika utmaningar kan göra att vi tappar kontakten med våra behov. Det är lätt att bortse från kroppens ropande signaler och den egna magkänslan när livet blir för överväldigande. Ändå är det du som känner dig själv allra bäst. Det är du som sitter på kunskapen om vad som är rätt för dig.
 
Sångfokus Sångterapi är ett verktyg för att väcka kontakten med sig själv, sin längtan och sina behov, oavsett om du har sjungit förut eller inte. I sången och övningarna lyfter vi fram kroppens egen “kunskap” och öppnar det samtal som pågår under ytan mellan kropp och själ. Utan att vi för den delen behöver analysera, värdera eller tänka ut strategier. Kroppen är klok!
 

Guidade pass

I sångterapin får du möjlighet att känna efter och hitta din egen väg genom passen och samtidigt vara trygg i att jag guidar utifrån vad jag ser, i form av fysiska spänningar och andningsmönster. Jag hjälper till att öppna upp när det ser ut som att du kört fast och bromsar om det verkar vara alltför kraftfullt. Ledordet i sångterapin är alltid balans.
 

Andningsmönster

När vi sjunger ökar både oxytocin och dopamin i kroppen som gör att vi får känslor av välmående, samtidigt som stresshormonet kortisol sänks. Varje gång som vi har en längre utandning än inandning kommer vi dessutom att börja aktivera det parasympatiska nervsystemet, som är avslappningsdelen i nervsystemet. Det är ett väldigt enkelt sätt att stänga av stress och istället öka avslappningen i kroppen. Det andningsmönstret använder vi oss ofta av när vi sjunger sånger med längre meningar och kortare andningspauser. Det är inte konstigt att vi mår bra av att sjunga!
 

Musik och texter med affirmationer skrivna för Sångterapin

Att använda sig av musikterapi i ett hälsosyfte är både väl dokumenterat och väl beprövat. Många människor, världen över, kan känna igen sig i att de blir glada, uppiggade, lugnade, tröstade och berörda när de lyssnar på musik av olika slag. Låttexter som Coldplays “Fix you” och Whitney Houstons “The greatest love of all”, med sina stärkande budskap, är exempel på låtar som har tydliga affirmationer. De blir såklart ännu bättre när de förstärks av bra musik! Affirmationer är en stor del av Sångfokus sångterapi och låtarna som vi sjunger är särskilt skrivna och anpassade utifrån passen.
 

Inspiration till Sångfokus Sångterapi

Sångfokus sångterapi bygger på sång och röstövningar som jag jobbar med för att skapa röstutveckling i den ordinarie verksamheten, tillsammans med mina sång- och röstelever. Terapiformen har också andra inspirationskällor. Inte minst vetenskap om hur sång, körsång och musik påverkar kropp och hjärna men också hur andning påverkar stress och vår hälsa.
 
Andra källor till inspiration är terapiformer som jag jobbat mycket med själv och tycker mycket om. Sedan många år har mental träning varit en stor hjälp i tillvaron. 2011 kom jag i kontakt med Brandon Bays “Resanterapi” och jag har gjort åtskilliga processer sedan dess. 2017 blev jag lärare i Röstyoga enligt Ulrica Liavor (Holiyoga röst), en yogaform som jag tycker så mycket om. Jag har också fått god hjälp och vägledning av kraniosakrala terapeuter som tålmodigt har svarat på mina nyfikna frågor och peppat mig genom åren.
 

Sångterapi i olika former

Sångterapin har sett olika ut sedan starten 2015. Passen har både varit långa och korta i olika perioder. De har varit uppgiggande i vissa kurser och haft fokus på avslappning, kropp och inkänning i andra. Många har kommit enskilt även om det stora flertalet har sjungit i grupper i olika storlekar både fysiskt och online. 
 
I dagsläget erbjuds enskild sångterapi, i Alingsås eller via zoom men också som del i den digitala kursen “All about you”.
 

Enskild sångterapi

Med sången som verktyg utforskar vi dina spänningar, upplevelser, längtan och hinder. Passen ger ofta både fysiska och emotionella insikter och processen pågår under en period, även efter att vi har setts. Passen genomförs i en dialog, där du får guidning i meditationen men också stort utrymme för dina egna upplevelser.

Digitala kursen “All about you”

I den digitala kursen bestämmer du både längd och intensitet i ditt emotionella arbete själv. Sångterapi-passen finns i materialet och du gör så många processer du vill. Som komplement finns ett gediget och väl avvägt material med balanserande övningar, mental träning, meditationer och målbildsträning. 

Du får hjälp att lägga upp arbetet under dina kursveckor och du reflekterar kortfattat om dina framgångar och utmaningar skriftligt till mig varje vecka.  

Aldrig har sångterapin gett så stor och positiv effekt, som när jag började arbeta med sångterapin i kombination med mental- och målbildsträning och övningar som balanserar. Tack vare det kompletterande materialet bygger du dig ett “skyddsnät” och medvetenhet både innan, under tiden och efter du jobbar med sångterapi-processerna. 

Samtidigt som materialet är gediget tar det inte lång tid att göra vare sig övningarna eller att få in dem som rutin i vardagen.  

Läs mer om kursen under fliken “Kurser och pass med sångterapi”. 

När ska jag vänta med sångterapi?

Om du bär på djupa och svåra trauman rekommenderar jag samtalsterapi innan, under och/eller efter som du väljer att jobba med sångterapin. Alternativt att du gör kursen “All about you” som har mycket balanserande material att komplettera sångterapin med.
 
Var också lite extra uppmärksam på dina signaler så att du inte pressar dig i passen. Likaså kan det vara värt att avvakta med sångterapin om du är i en akut fas av exempelvis utmattning.