Sångterapi (pass online)

Att sjunga är en aktivitet, där både oxytocin och dopamin ökar, som skapar välmående samtidigt som vårt stresshormon kortisol sänks. Det är grunden även i sångterapin. Sångfokus sångterapi kan anpassas på flera olika sätt beroende på syftet med passet men de pass som du kan anmäla dig till här på hemsidan är utformade som kortare djupmeditationer, i sångformat. Passen har tre fasta datum per termin men om du visar ditt intresse får du information om fler pass som läggs in löpande under terminen. 
 

Läs gärna mer om Sångfokus Sångterapi som metod här. 

 

  Namn och efternamn*

  Mobilnummer*

  Fullständig adress*


  E-post*

  Anmälan / beställning privatperson:  Anmälan företag/skola/kör:  Meddelande

  Är du under 18år behövs målsmans underskrift, klicka så kommer en pdf på mail.

  Jag önskar att INTE få löpande information om kurser och event, som skulle vara intressant för mig: