Integritetspolicy för Sång i fokus Sverige AB

Din personliga integritet är viktig för Sångfokus och du ska kunna känna dig trygg i att hantering av dina personliga uppgifter sker på ett ansvarfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med Sångfokus. I den här Integritetspolicyn hittar du en övergripande information om hur Sångfokus hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på Sångfokus och hur du kan använda dem.

Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur dina personuppgifter hanteras. Läs därför igenom texten noga. Genom att använda Sangfokus tjänster accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att ta kontakt på info@sangfokus.se

Vilken information samlar Sångfokus in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Antingen genom kontaktformulär på hemsidan, via mail eller telefonsamtal. Sångfokus samlar aldrig in personuppgifter från tredje part och lämnar heller aldrig ut dina uppgifter. Exempel på personuppgifter är:

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress

Varför behöver Sångfokus dina uppgifter?

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Sångfokus utför är att ta kontakt, fakturering och att skicka information om kommande kurser och event. Det finns några olika skäl till att Sångfokus kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Sångfokus måste följa gällande lagstiftning gällande bokföring. Vid andra tillfällen behövs dina personuppgifter för att fullgöra beställd tjänst eller för att kunna informera dig om passande aktiviteter.

Sångfokus behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig)
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att kunna förmedla tjänster till dig Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar. Följa tillämplig lagstiftning
För utskick av erbjudanden och marknadsföring Andra berättigade intressen

Vad är berättigat intresse?

När Sångfokus använder den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis att kunna erbjuda dig deltagande vid kurser och event. Det kan också handla om att vi vill följa upp ditt deltagande i kurs eller event. Ytterligare ett berättigat intresse är att hålla våra tjänster så användarvänliga och relevanta för dig som möjligt. Därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vårt syfte är att ge dig service i form av relevant kommunikation, olika tjänster samt relevanta och anpassade erbjudanden. För den lagliga grunden – berättigat intresse – görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av Sångfokus behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter.

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Sångfokus delar inte dina personuppgifter med någon.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Sångfokus behandlar dina uppgifter inom företaget och hanterar dem endast i kontakt, informations och faktureringssyfte.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras av Sångfokus under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Sångfokus gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. Sångfokus vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

 • Rätt till tillgång (”registerutdrag”). Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad
 • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas
 • Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)
  • För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter
  • Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet
 • Rätt att begränsa behandling av personuppgifter
  • Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta

Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via e-mail eller sms. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning i kommunikationskanal som vi använder.

Det kostar ingenting att använda sina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kommer vi dock att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

Kontakta info@sangfokus.se om du har frågor.

Har du klagomål?

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

Kontaktuppgifter:
Sverige: Datainspektionen

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Sångfokus använder cookies.

Kontaktuppgifter till Sångfokus

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta Sångfokus enligt uppgifterna nedan.

Om du kontaktar oss på info@sangfokus är ditt ärende i trygga händer och vi återkommer till dig inom kort.

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:

Personuppgiftsansvarig är Sång i fokus Sverige AB (orgnr. 556992-1884) med besöksadress Smaragdgatan 16, 441 45 Alingsås. Tel: 0735-754085, E-post: info@sangfokus.se, Web: www.sangfokus.se