Videolektionerna startar från och med söndagen efter att anmälan skickats in.

Beloppet för valt antal videolektioner ska vara betalt innan första videolektionen skickas in.

När du har fått respons på din videolektion raderar sångfokus din inskickade film så spara dina filmer för att se dina framsteg.

Dina videolektioner löper ut, utan ersättning, två veckor efter att den sista lektionen ska vara inlämnad. De två extra veckorna ger dispens vid ex sjukdom. Outnyttjade videolektioner ersätts inte. Efter detta tidsintervall avslutas även din tillgång till Sångfokus Boot Camps övriga tjänster.

Sångfokus Boot Camp bygger på kontinuitet och regelbundenhet.

Sångfokus uppehållsveckor meddelas vid anmälan. Sjukdom och ev. bortfall från Sångfokus meddelas så snart möjlighet ges. Dina videolektioner förlängs med bortfallets tid.