Sånglektion i grupp är för dig som vill utveckla din röst men gärna gör det tillsammans med andra.

I gruppen jobbar vi med olika sångtekniker och funktioner som utvecklar din röst samtidigt som vi sjunger i stämmor och utvecklar gehör. Det är alltid stundens behov som styr innehållet på lektionerna. Beroende på rösthanteringen hos deltagarna så kommer vi också att jobba på olika sätt för att nå utveckling.

Det här är en riktig energigivare som ger kontinuitet, samhörighet, glädje och sångutveckling på samma gång!