Körsång och sång har i åtskilliga vetenskapliga studier visat sig vara väldigt bra för både den mentala och den fysiska hälsan. Körsång skapar också en känsla av gemenskap på ett mycket effektivt sätt. Läs gärna mer om sångens hälsofördelar här.

Sångfokus har en körverksamhet där alla är välkomna! Energi och sångglädje genomsyrar passen och fokus ligger alltid på att ha roligt tillsammans.

Vispopkören

För arbetsplatsen

Företagskör/event

woman-690036_640