Barns sångglädje är smittande och inspirerande. Att låta dem utveckla sin sång utifrån sina förutsättningar ger dem möjlighet att kunna utöva musik genom hela livet. Inte minst för att främja deras språkutveckling. 

Sångfokus jobbar på olika sätt för att pedagoger ska utveckla sina egna röster samtidigt som de känner trygghet i sin egen förmåga när de sjunger tillsammans med barnen. På barnens villkor.

Läs om workshopen “Språket, barnsång & höga lägen” här. 

Läs om barnrösten här.