Workshop: Körinspiration

Är ni en kör som vill ha en inspirerande kör-workshop?

Boka in workshopen “Körinspiration”som en halvdagsaktivitet till din kör!

“Körinspiration” är en workshop som är fylld av sångteknik, sångteori och praktiska övningar. Roliga tekniska övningar blandas med teori och skapar en större förståelse för den egna rösten.

Ett varmt tips är att inleda dagen med Sångterapi om ni vill testa sång ur ett nytt och prestationsfritt perspektiv, som både ger röstutveckling och en härlig sångupplevelse. I Sångterapin jobbar vi med en fysisk medvetenhet som ger fullständig avkoppling! Det är också ett effektivt sätt att jobba ihop en gemensam körklang.

Vi lägger fokus där Ni känner att ni har störst behov och låter workshopen formas efter er.

Ord från workshop med den sceniska kören Sångkompaniet (Göteborg)

Du är mycket lyhörd för vad vi ville ha och levererade faktiskt allt som vi önskade, hoppas att vi kan ta in din hjälp vid flera tillfällen, då skulle vi kunna bygga vidare på de tips vi fick av dig:)” “Den gav mycket energi. Ditt eget passionerade intresse för frågorna smittade av sig. Tänkvärd och gav inspiration till att lära och praktisera mer i ämnet.” “Det blev en ögonöppnare för oss. Och vi fick några verktyg att jobba vidare med.

Respons från workshop med Alingsås Manskör:

Hon kom som ett yrväder en oktoberlördag och tog oss med storm. Vi lärde oss sångteknikens grunder. Hur vi skulle stå, hur vi skull andas och hur vi skulle undvika spänningarna i kroppen. Eftr två timmar med Helene hörde vi själva hur mycket bättre vi lät än innan. Det som triggade oss något äldre gentlemän var framför allt att Helene var så positiv och glad. Hon berömde oss för minsta framsteg och det bidrog till att vi också kände oss bättre. Följden av beröm och ny sångteknik blev att det lät ännu ett snäpp mera klangfullt.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.