Workshop: Songfulness

Är ni en kör som vill ha en inspirerande kör-workshop?

Boka in Sångfokus inspirerande kör-workshop “Songfulness” som en halvdagsaktivitet!

Songfulness är en workshop fylld av sångteknik, sångterapi och röstyoga som utforskar den egna rösten ur tre olika perspektiv.

Roliga tekniska övningar blandas med teori och skapar en större förståelse för den egna rösten. I Sångterapin och Röstyogan (holiyoga) jobbar vi med en fysisk medvetenhet som ger fullständig avkoppling!

Vi lägger fokus där Ni känner att ni har störst behov och låter workshopen formas efter er.

Ord från workshop med den sceniska kören Sångkompaniet (Göteborg)

Du är mycket lyhörd för vad vi ville ha och levererade faktiskt allt som vi önskade, hoppas att vi kan ta in din hjälp vid flera tillfällen, då skulle vi kunna bygga vidare på de tips vi fick av dig:)” “Den gav mycket energi. Ditt eget passionerade intresse för frågorna smittade av sig. Tänkvärd och gav inspiration till att lära och praktisera mer i ämnet.” “Det blev en ögonöppnare för oss. Och vi fick några verktyg att jobba vidare med.

Respons från workshop med Alingsås Manskör:

Hon kom som ett yrväder en oktoberlördag och tog oss med storm. Vi lärde oss sångteknikens grunder. Hur vi skulle stå, hur vi skull andas och hur vi skulle undvika spänningarna i kroppen. Eftr två timmar med Helene hörde vi själva hur mycket bättre vi lät än innan. Det som triggade oss något äldre gentlemän var framför allt att Helene var så positiv och glad. Hon berömde oss för minsta framsteg och det bidrog till att vi också kände oss bättre. Följden av beröm och ny sångteknik blev att det lät ännu ett snäpp mera klangfullt.

Namn och efternamn*

Mobilnummer*

Fullständig adress*


E-post*

Anmälan / beställning privatperson:Anmälan företag/skola/kör:Meddelande

Är du under 18år behövs målsmans underskrift, klicka så kommer en pdf på mail.

Jag önskar att INTE få löpande information om kurser och event, som skulle vara intressant för mig: