Att kunna använda sin röst på ett ändamålsenligt sätt på jobbet är många gånger en nyckel till framgång. Sångfokus har stor erfarenhet av röstutveckling och företagskör som passar alla. Koncepten är särskilt framtagna för företag och arbetsplatser.