Att kunna använda sin röst på ett ändamålsenligt sätt på jobbet är många gånger en nyckel till framgång. Sångfokus har stor erfarenhet av röstutveckling och företagskör som passar alla. Koncepten är särskilt framtagna för arbetsplatser. 

Arbete med röstutveckling behöver vara vardagsnära med hög tillgänglighet för att få maximalt resultat. Välj mellan det helt digitala programmet “Your professional voice” eller gör det digitala programmet i kombination med röstlektioner (antingen i Alingsås eller över zoom).

Röstlektionerna ges i huvudsak på måndagar 8.30-14.00 och 16.30-21.00.