Företaget kan ha behov av röst-/ och sångutveckling utan att ens vara medvetet om det. Att kunna använda sin röst på ett ändamålsenligt sätt på jobbet är många gånger en nyckel till framgång. Sångfokus har stor erfarenhet av teambuilding genom körsång och röstutveckling som passar alla. Koncepten är särskilt framtagna för företag och arbetsplatser.
coffee-839234_1280
Oavsett om det gäller teambuilding på högsta nivå genom körsång/körevent eller för att utveckla talets röstresurser har Sångfokus hög kompetens inom området.
Röstutveckling
Företagskör/Event