Sångutveckling i grupp, online

Till hösten erbjuder jag en zoom-kurs, online. Där vi både jobbar både gemensamt och individuellt. Utöver gemensamma röstövningar kommer du får utforska din egen sång och det kommer också att finnas möjlighet att sjunga inför varandra i mindre, fasta grupper om ca 3-4 personer. 

Syftet med kursen är att påbörja/fördjupa din konstnärliga resa – med de låtar som du själv tycker bäst om att sjunga, få verktyg att hantera rösten i olika situationer, utmana muskelminnen och hantera rösten under lite lagom press, genom att sjunga inför andra. 

Fokus kommer att ligga på den enskilda sången, själv-värdering och analys såväl som input från mig. Vi kommer också använda oss av varandras erfarenheter i gruppen. Strukturen i kursen kommer att vara:

  • Du väljer 5-7 låtar som du själv tycker om och som ger dig olika utmaningar (ex. lågt register, högt register, mellanregister, rytmiskt utmanande). Instruktioner kommer vid anmälan. 

  • Röstutveckling – röstövningar, möjlighet att ställa frågor, testa och följa upp. 

  • Möjlighet att träna på att framföra låtar inför varandra, i grupper om 3-4 pers. Här ska vi öva på att framföra både trygga låtar såväl som utmanande låtar. Målet är att lära sig hantera rösten under lite lagom press, utan att prestationen påverkas nämnvärt. 

 

För att kursen ska bli av behöver minst 15 st anmäla sig, så meddela gärna ditt intresse redan nu om du vill vara med. Jag återkommer om den blir av. 

 

Undervisningen riktar sig till alla som är över 15 år.

Namn och efternamn*

Mobilnummer*

Fullständig adress*


E-post*

Anmälan / beställning privatperson:Anmälan företag/skola/kör:Meddelande

Är du under 18år behövs målsmans underskrift, klicka så kommer en pdf på mail.

Jag önskar att INTE få löpande information om kurser och event, som skulle vara intressant för mig: