Sånglektion i grupp

I Sånglektion i grupp får du trygghet, hjälp, stöd, energi och framförallt möjlighet till utmaningar på alla nivåer. Vi kommer att jobba med hälsosam sångteknik och olika genretypiska tekniker. Fokus i den här kursen ligger på sångutveckling! Vi kommer inte minst att jobba utifrån de behov som jag hör att individerna i gruppen behöver. Undervisningen riktar sig till alla som är över 15 år.

Namn och efternamn*

Mobilnummer*

Fullständig adress*


E-post*

Anmälan / beställning privatperson:Anmälan företag/skola/kör:Meddelande

Är du under 18år behövs målsmans underskrift, klicka så kommer en pdf på mail.

Jag önskar att INTE få löpande information om kurser och event, som skulle vara intressant för mig: