Reflektion efter avslutat program

Svar på följande frågor mailas till info@sangfokus.se senast två veckor efter avslutat program.

  1. Har du sett genomgångarna och övningarna som hör till programmet?
  2. Om ja på fråga 1: hur många gånger har du sett dem? 
  3. Hur många gånger per vecka skulle du estimera att du använt någon av övningarna i träningsprogrammen?
  4. Vilken/vilka övningar skulle du säga att du har jobbat mest med?
  5. När du lyssnar på dina två inspelningar (inspelning innan påbörjat program och efter avslutat program) vad hör du för positiva förändringar?
  6. Beskriv dina framgångar och svårigheter under vägens gång. 
  7. Vad är nästa röst-mål?
  8. Skriv gärna några ord om hur upplevelsen av programmet varit. Ex. bemötande och tillgänglighet.