BARN, SÅNGLUST & HÖGA LÄGEN

”barn, sånglust & höga lägen” är sångfokus praktiska föreläsning/workshop för skolor.

Till skillnad från många andra instrument är sångrösten gratis och vi bär den med oss hela tiden. För ett livslångt musikutövande spelar det med andra ord ingen roll vilka ekonomiska eller geografiska förutsättningar du har. Därför är sång i skolan så viktig.

Workshopen passar alla arbetslag och skolor som vill ha en sprudlande, informativ, energifylld och framförallt sång-utvecklande stund tillsammans!

Aktuell forskning, praktisk tillämpning och sång som kommunikationsverktyg är några av ämnena som vävs in i workshopen.

Vi sjunger tillsammans utifrån våra egna förutsättningar, samtidigt som vi blir medvetna om vår egen och barnens röstapparat. Vi får möjlighet att testa och utforska våra röster utifrån barnens behov – utan några som helst prestationskrav.

Respons från tidigare deltagare:

Jätteroligt och lärande!” ”Bra att få mer kunskaper om barnröster och sånglägen.” ”Nu är det dags att börja träna det ljusa registret =)” ”Rekommenderas varmt till andra lärare.

Boka workshopen till din skola/förskola här.

Läs mer om barnrösten och sång här.