Skriv hur övningspassen har gått och skicka en reflektion till bootcamp@sangfokus.se senast varje söndag.

Skicka reflektionen även om du inte har hunnit öva. Berätta i så fall varför du inte hunnit öva så att jag kan stötta dig på bästa sätt. Ibland kan det vara svårt att prioritera sången men då är det bra att skriva ner sina tankar om varför det blev som det blev.

 

Frågor:

 • Hur många gånger har du övat denna vecka?

Svara därefter på frågorna till det antal övningstillfällen som du har gjort denna vecka. 

 1. Frågor om övningstillfälle 1.
  • Vad övade du?
  • Var passet svårt? Varför?
  • Var passet för lätt? Varför?
  • Innan du började du öva: Var du utvilad? Trött? Hungrig? Mätt? Arg? Glad? Ledsen?
  • Var det något som blivit lättare sedan du övade sist?

 

2. Frågor om övningstillfälle 2.

 • Vad övade du?
 • Var passet svårt? Varför?
 • Var passet för lätt? Varför?
 • Innan du började du öva: Var du utvilad? Trött? Hungrig? Mätt? Arg? Glad? Ledsen?
 • Var det något som blivit lättare sedan du övade sist?

 

3. Frågor om övningstillfälle 3.

 • Vad övade du?
 • Var passet svårt? Varför?
 • Var passet för lätt? Varför?
 • Innan du började du öva: Var du utvilad? Trött? Hungrig? Mätt? Arg? Glad? Ledsen?
 • Var det något som blivit lättare sedan du övade sist?